xplore

Κραγιόν: Τα κόκκινα του φθινοπώρου!!

Ένα κρα­γιόν μπο­ρεί να κάνει και την πιο… άχρω­μη επι­δερ­μί­δα φω­τει­νή, το πιο συ­ντη­ρη­τι­κό outfit φο­βε­ρά μο­ντέρ­νο!! Αν προ­σθέ­σου­με μά­λι­στα ότι μας φτιά­χνει και τη διά­θε­ση, εύ­κο­λα κα­τα­λαβαίνου­με πόσο ανα­γκαίο μας είναι ένα κρα­γιόν!!….
Ή μάλ­λον, το σωστό χρώμα κρα­γιόν για το φθι­νό­πω­ρο 2014 και τον χει­μώ­να 2015. Τά­σεις του φθινοπώρου, που πραγ­μα­τι­κά μπο­ρεί­τε να τολ­μή­σε­τε και να σας απο­γειώ­σουν το στυλ!!

1. Κόκ­κι­νο κρα­γιόν

Αρ­χί­ζου­με με το κόκ­κι­νο!! Ελα­φρά γυα­λιστε­ρό, γε­μά­το, κα­θα­ρό κόκ­κι­νο είναι συ­γκλο­νι­στι­κό!! Φορέ­στε το από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες!!

Αυτή την σεζόν ένα παι­χνι­διά­ρι­κο κόκ­κι­νο, δη­λα­δή ένα βαθύ κόκ­κι­νο χρώμα που ξε­φτί­ζει προς το έντο­νο ροζ. Ενα ματ κόκ­κι­νο!! Οι πιο τολ­μη­ρές μπο­ρεί­τε να το φο­ρά­τε από το πρωί!!

2. Χεί­λη στο χρώμα του κρα­σιού
Ενα απαλό μα­κι­γιάζ για το φθι­νό­πω­ρο, συγ­χρό­νως όμως και αρ­κε­τά τολ­μη­ρό. Όλο το πρό­σω­πο είναι κα­τε­βα­σμέ­νο χρω­μα­τι­κά, εκτός βέ­βαια από τα χεί­λια στα οποία έχει χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ένα απαλό μπορ­ντό με τό­νους δα­μά­σκη­νου. Μπο­ρεί­τε να το φο­ρά­τε από το πρωί. Tί­πο­τα κα­λύ­τε­ρο από το κλα­σι­κό μπορ­ντό του κρα­σιού.

3. Άχρω­μα χεί­λη
Τα χείλη έχουν ένα σχε­δόν ανύ­παρ­κτο τόνο ροζ!! Αυτό που κυ­ριαρ­χεί είναι το μπεζ, με μια αρ­κε­τά έντο­νη γυα­λά­δα!! Με ένα απαλό, ανε­παί­σθη­το τόνο του ροζ. Το μπεζ είναι μια ασφα­λής λύση για όλη την ημέρα.

Προ­σέξ­τε μόνο στο σύ­νο­λο το make up σας, ώστε να μην δεί­χνε­τε άτο­νες. Βοηθά να έχετε πιο έντο­να βαμ­μέ­να τα μάτια ή να φο­ρέ­σε­τε ένα φυ­σι­κό ρουζ, λίγο πιο έντο­να!!

Other Articles

error: Content is protected !!